October 11, 2021
Enhancing Fracture Network Characterization: A Data-Driven, Outcrop-Based Analysis
Weiwei Zhu, Xupeng He, ‪Ryan Kurniawan Santoso‬, et al.