loading page

The greenhouse gas budget of terrestrial ecosystems in East Asia since 2000
 • +37
 • Xuhui Wang,
 • Yuanyi Gao,
 • Sujong Jeong,
 • Akihiko Ito,
 • Ana Bastos,
 • Benjamin Poulter,
 • Yilong Wang,
 • Philippe Ciais,
 • Hanqin Tian,
 • Wenping Yuan,
 • Naveen Chandra,
 • Frederic Chevallier,
 • Lei Fan,
 • Songbai Hong,
 • Ronny Lauerwald,
 • Wei Li,
 • Zhengyang Lin,
 • Naiqing Pan,
 • Prabir K. Patra,
 • Shushi Peng,
 • Lishan Ran,
 • Yuxing Sang,
 • Stephen Sitch,
 • Takashi Maki,
 • Rona L. Thompson,
 • Chenzhi Wang,
 • Kai Wang,
 • Tao Wang,
 • Yi Xi,
 • Liang Xu,
 • Yanzi Yan,
 • Jeongmin Yun,
 • Yao Zhang,
 • Yuzhong Zhang,
 • Zhen Zhang,
 • Bo Zheng,
 • Feng Zhou,
 • Shu Tao,
 • Josep G. Canadell,
 • Shilong Piao
Xuhui Wang
Peking University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Yuanyi Gao
Sino-French Institute of Earth System Sciences, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University
Author Profile
Sujong Jeong
Seoul National University
Author Profile
Akihiko Ito
NIES
Author Profile
Ana Bastos
Department of Biogeochemical Integration, Max Planck Institute for Biogeochemistry, 07745 Jena, Germany
Author Profile
Benjamin Poulter
NASA
Author Profile
Yilong Wang
Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100101, China
Author Profile
Philippe Ciais
Laboratory for Climate Sciences and the Environment (LSCE)
Author Profile
Hanqin Tian
Schiller Institute for Integrated Science and Society, Boston College
Author Profile
Wenping Yuan
Sun Yat-Sen university
Author Profile
Naveen Chandra
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Author Profile
Frederic Chevallier
Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE)
Author Profile
Lei Fan
Southwest University, Chongqing
Author Profile
Songbai Hong
Peking University
Author Profile
Ronny Lauerwald
Université Paris Saclay
Author Profile
Wei Li
Tsinghua University
Author Profile
Zhengyang Lin
Peking University
Author Profile
Naiqing Pan
Auburn University
Author Profile
Prabir K. Patra
JAMSTEC
Author Profile
Shushi Peng
Peking University
Author Profile
Lishan Ran
The University of Hong Kong
Author Profile
Yuxing Sang
Peking University
Author Profile
Stephen Sitch
University of Exeter
Author Profile
Takashi Maki
MRI, japan
Author Profile
Rona L. Thompson
Norwegian Institute for Air Research
Author Profile
Chenzhi Wang
Peking University
Author Profile
Kai Wang
Peking University
Author Profile
Tao Wang
Key Laboratory of Alpine Ecology, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences; CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing
Author Profile