loading page

Geologic History and Crater Morphology of Asteroid (162173) Ryugu
 • +29
 • Yuichiro Cho,
 • Tomokatsu Morota,
 • Masanori Kanamaru,
 • Naofumi Takaki,
 • Koki Yumoto,
 • Carolyn M. Ernst,
 • Masatoshi Hirabayashi,
 • Olivier S. Barnouin,
 • Eri Tatsumi,
 • Katharina A. Otto,
 • Nicole Schmitz,
 • Roland J Wagner,
 • Ralf Jaumann,
 • Hideaki Miyamoto,
 • Hiroshi Kikuchi,
 • Ryodo Hemmi,
 • Rie Honda,
 • Shingo Kameda,
 • Yasuhiro Yokota,
 • Toru Kouyama,
 • Hidehiko Suzuki,
 • Manabu Yamada,
 • Naoya Sakatani,
 • Chikatoshi Honda,
 • Masahiko Hayakawa,
 • Kazuo Yoshioka,
 • Moe Matsuoka,
 • Tatsuhiro Michikami,
 • Naru Hirata,
 • Hirotaka Sawada,
 • Kazunori Ogawa,
 • Seiji Sugita
Yuichiro Cho
The University of Tokyo, The University of Tokyo

Corresponding Author:cho@eps.s.u-tokyo.ac.jp

Author Profile
Tomokatsu Morota
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Masanori Kanamaru
Osaka University, Osaka University
Author Profile
Naofumi Takaki
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Koki Yumoto
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Carolyn M. Ernst
The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Author Profile
Masatoshi Hirabayashi
Auburn University, Auburn University
Author Profile
Olivier S. Barnouin
The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Author Profile
Eri Tatsumi
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Katharina A. Otto
German Aerospace Center (DLR), German Aerospace Center (DLR)
Author Profile
Nicole Schmitz
German Aerospace Center (DLR), German Aerospace Center (DLR)
Author Profile
Roland J Wagner
German Aerospace Center (DLR), German Aerospace Center (DLR)
Author Profile
Ralf Jaumann
Free University Berlin, Free University Berlin
Author Profile
Hideaki Miyamoto
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Hiroshi Kikuchi
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Ryodo Hemmi
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Rie Honda
Kochi University, Kochi University
Author Profile
Shingo Kameda
Rikkyo University, Rikkyo University
Author Profile
Yasuhiro Yokota
JAXA, JAXA
Author Profile
Toru Kouyama
AIST, AIST
Author Profile
Hidehiko Suzuki
Meiji University, Meiji University
Author Profile
Manabu Yamada
Chiba Institute of Technology, Chiba Institute of Technology
Author Profile
Naoya Sakatani
Rikkyo University, Rikkyo University
Author Profile
Chikatoshi Honda
University of Aizu, University of Aizu
Author Profile
Masahiko Hayakawa
JAXA, JAXA
Author Profile
Kazuo Yoshioka
The University of Tokyo, The University of Tokyo
Author Profile
Moe Matsuoka
JAXA, JAXA
Author Profile